Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Ont om studier av insatser vid hedersrelaterat våld och förtryck

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

Vetenskap & Praxis

SBU:s tidning refererar och sprider resultaten från SBU-rapporterna, berättar om pågående projekt vid myndigheten, informerar om utvärderings­projekt vid syster­organisationer samt väcker intresse för vetenskaplig utvärdering och kritisk granskning av sjukvårdens och socialtjänstens metoder och insatser.

SBU:s upplysningstjänst har undersökt vilken forskning som finns om de insatser som görs när unga utsätts för hedersrelaterat våld och förtryck. Vanligen riktas sådana insatser till individer, men även familjebaserat arbete har förekommit.

SBU:s litteratursökning identifi erade två systematiska översikter som gäller den här typen av interventioner. Kvaliteten på översikterna bedömdes inte av SBU, men i båda fallen drog översiktsförfattarna slutsatsen att det saknas forskning på både individ- och familjebaserade insatser för den här gruppen. Många individuella interventioner kan leda till att individen måste bryta helt med sin familj, medan familjeinterventioner kan innebära ökad risk för individen, skriver SBU i sitt svar. [RL]

Insatser mot hedersrelaterat våld och förtryck. Svar från SBU:s upplysningstjänst till sociala resursförvaltningen, Gbgs stad, jan 2019.

Publicerad:
Sidan publicerad