Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Oklart värde av starkare magnet vid depression

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

Vetenskap & Praxis

SBU:s tidning refererar och sprider resultaten från SBU-rapporterna, berättar om pågående projekt vid myndigheten, informerar om utvärderings­projekt vid syster­organisationer samt väcker intresse för vetenskaplig utvärdering och kritisk granskning av sjukvårdens och socialtjänstens metoder och insatser.

Publicerad:

Det behövs studier som jämför djup magnet-stimulering av hjärnan med elbehandling vid svårbehandlad depression. Metodens roll är ännu oklar, konstaterar SBU i en ny systematisk litteraturöversikt.

För personer med depression som inte får tillräcklig lindring av antidepressiva läkemedel eller psykologisk behandling kan elbehandling (elektrokonvulsiv behandling, ECT) vara ett alternativ. Men metoden passar inte alla.

En annan möjlighet är att stimulera hjärnan elektromagnetiskt med hjälp av en spole vid patientens huvud, så kallad magnetstimulering. En äldre variant av metoden, repetitiv transkraniell magnetstimulering, kan lindra depressionssymtom som inte svarat på annan behandling – men inte lika effektivt som elbehandling. På senare tid har en starkare magnetspole utvecklats för att stimulera djupare strukturer i hjärn-an, en så kallad Hesel-spole eller H-spole.

Men det går inte att bedöma effekterna av H-spolen, varken vid svårbehandlad depression eller vid andra depressiva tillstånd, visar SBU:s utvärdering. Därmed går det inte heller att bedöma metodens kostnadseffektivitet.

Hittills finns det bara en enda kontrollerad studie. Den gäller en grupp patienter som inte blivit bättre av läkemedel. Jämförelsegruppen fick skenbehandling med spole. Den typen av prövning är ett första steg, men det behövs fler studier av den nya tekniken innan man kan bedöma dess värde som behandlingsalternativ. I synnerhet behövs det jämförelser med annan verksam behandling som ECT.

Läs rapporten ”Effekter av djup transkraniell magnetstimulering med H-spole vid depression” (2015)

Sidan publicerad