Nya metoder för att bekräfta hjärndöd är fortfarande omogna

Diagnosen total hjärninfarkt (hjärndöd) ställs oftast efter neurologisk undersökning. Vid exempelvis ansiktsskada, drogpåverkan eller nedkylning behövs även kontraströntgen av hjärnans blodkärl, fyrkärlsangiografi. SBU har utrett tillförlitligheten av två alternativ: angiografi med datortomografi (CTA) och diffusionsviktad magnetkameraundersökning (dMRI). Projektgruppen bedömde att CTA fortfarande är under utveckling, och att det finns för få studier av dMRI för att bedöma metoden. RL

Bilddiagnostik vid misstanke om total hjärninfarkt. Underlag till Socialstyrelsen. SBU Bereder, nr 282 (2018).

Vetenskap & Praxis SBU:s tidning refererar och sprider resultaten från SBU-rapporterna, berättar om pågående projekt vid myndigheten, informerar om utvärderings­projekt vid syster­organisationer samt väcker intresse för vetenskaplig utvärdering och kritisk granskning av sjukvårdens och socialtjänstens metoder och insatser.

Publicerad: 2018-12-04
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/vop29_2018
Sidan publicerad