Tema: Tandvård

Senast publicerat

Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för tandvården

I denna rapport redovisas det vetenskapliga underlaget som SBU har tagit fram till Socialstyrelsen avseende 27 Tillstånd- och Åtgärdspar (TÅ-par).

Till underlaget

Kartläggning av metoder för tandvården – En kartläggning av systematiska översikter om metoder för prevention, diagnostik och behandling av tillstånd och sjukdomar som handhas av tandvården

Denna kartläggning har identifierat och kartlagt systematiska översikter som berör prevention, diagnostik och behandling av tillstånd och sjukdomar som handhas av tandvården för att visa på vilka områden som det finns systematiska översikter och på vilka områden systematiska översikter saknas.

Till rapporten och evidenskartan

Publicerade rapporter

Lista över publicerade rapporter i kronologisk ordning

Vetenskapliga kunskapsluckor

Sök i vår databas bland kunskapsluckor inom tandvård

Vad är en vetenskaplig kunskapslucka se filmen