Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Vad hjälper mot fetma? – Frågor och svar

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

Skrifter och faktablad

Baseras vanligen på en eller flera SBU-rapporter.

Broschyren finns inte längre som tryckt version utan endast som nedladdningsbar pdf.

Mängder av behandlingar har påståtts kunna hjälpa personer med fetma. Men vilka åtgärder är bevisat effektiva?

SBU:s broschyr "Vad hjälper mot fetma?" går igenom vilka vetenskapliga bevis som finns för att olika behandlingsmetoder fungerar. Den samlade forskningen visar att många metoder ger resultat, åtminstone på kort sikt. I broschyren kan du läsa vilka av dem som är mest effektiva enligt aktuella forskningsresultat och vilka risker som finns med de olika behandlingarna.

Texten bygger på den vetenskapliga SBU-rapporten Fetma – problem och åtgärder (2002) som omfattar 500 sidor. En grupp ledande experter har på SBU:s uppdrag samlat in, granskat och vägt samman de mest tillförlitliga studierna som finns på området.

Ur innehållet

  • Stämmer det att allt fler drabbas?
  • En gång fet alltid fet – är det så?
  • Vad kostar fetman samhället?
  • Varför är fetma farligt?
  • Kan fetma behandlas?
  • Vad kan beteendeterapi göra?
  • Går man ned i vikt av motion?
  • Fungerar läkemedel mot fetma?
  • Hjälper operation mot fetma?
  • Vad ska man tänka på när det gäller fetma hos barn och ungdomar?
Sidan publicerad