Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Läkemedel på äldre dar – Frågor och svar

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

Skrifter och faktablad

Baseras vanligen på en eller flera SBU-rapporter.

Läkemedel är en viktig och vanlig behandlingsform för äldre personer, liksom för många yngre. När kroppen åldras blir den också känsligare för läkemedel. Samtidigt kan det hända att man på äldre dar behöver många olika preparat samtidigt. Då ökar risken för biverkningar och läkemedelsproblem.

Därför är det viktigt att medicinerna används på rätt sätt. Den här lilla skriften riktar sig till dig som själv tar läkemedel eller som är vän eller anhörig till en äldre person som använder mediciner. Mer information finns på www.1177.se.

Texten har skrivits av medicinjournalisten Helene Wallskär och bygger på fakta och råd som har sammanställts och bearbetats  av SBU i samarbete med Sjukvårdsrådgivningen SVR AB.

Sidan publicerad