Faktablad: Har du hjärtproblem, eller har haft stroke, och tar Trombyl?

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Har du hjärtproblem, eller har haft stroke, och tar Trombyl? Det här angår dig!

Många äldre behandlas med läkemedlet Trombyl, som innehåller så kallad acetylsalicylsyra. Behandlingen är viktig för att förebygga blodproppar som i sin tur kan leda till hjärtinfarkt och stroke. Men den effekt som man strävar efter med Trombyl kan efter hand också öka risken för blödande magsår.

Risken ökar ännu mer om man samtidigt med Trombyl tar smärtstillande läkemedel av en sort som kallas NSAID, till exempel diklofenak, naproxen, ibuprofen och coxiber. Det gäller särskilt om man använder dem ofta och under lång tid, till exempel på grund av artros eller reumatoid artrit.

Vad är blödande magsår?

Blödande magsår innebär att ett blodkärl i magsäcken eller i tolvfingertarmen brister. Det behöver inte göra ont, utan märks ibland bara genom att man kräks blod eller levrat blod, som ser ut ungefär som kaffesump, eller får svart avföring. Får man något av dessa symtom måste man snabbt till sjukhus för att få vård, eftersom cirkulationen, hjärtat och andra livsviktiga organ kan ta skada av blödningen.

Varför berör detta mig?

Blödande magsår som en biverkan av Trombyl går att förebygga. Om du är äldre och brukar ta Trombyl, kan du behöva tillägg av läkemedel som skyddar mot sådana blödningar.

Jag har haft blödande magsår, vad ska jag göra?

Om du tar Trombyl och tidigare i livet har haft blödande magsår, bör du berätta detta för din läkare. Du kan få skydd mot nya blödningar med tillägg av olika läkemedel.

En bakterie som kallas Helicobacter pylori finns ofta i magsäcken hos äldre personer och har visats öka risken för blödande magsår. Den går att behandla med antibiotika.

Det finns också läkemedel som gör miljön i magsäcken mindre sur. Då blir det lättare för blodet att levra sig. För att skapa en sådan miljö kan man behandla med läkemedel som kallas protonpumpshämmare.

Jag har aldrig haft blödande magsår, vad ska jag göra?

Även du som inte haft blödande magsår men som behöver ta Trombyl eller andra läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra (till exempel Magnecyl eller Treo) en längre tid kan skyddas av förebyggande behandling. Det gäller framför allt om du har haft magsår (utan blödning) tidigare. Prata med din läkare om detta.

Varför förebygger protonpumpshämmare blödande magsår?

Magsaften är sur för att saltsyra bildas i magsäcken. Vissa läkemedel, så kallade H2-blockerare eller protonpumpshämmare, minskar mängden saltsyra. Det gör att blodet levrar sig lättare om en blödning skulle uppstå i magsäcken eller tolvfingertarmen.

Varför är blödningar i magsäcken svåra att stoppa?

Magsaften i magsäcken och i tolvfingertarmen är mycket sur och det hindrar blodplättarnas förmåga att klibba ihop. Det gör också att blodet har svårt att levra sig.

Dessutom innehåller magsaften ett enzym för matsmältningen som kallas pepsin och som även bryter ner levrat blod. Det gör att en blödning som har upphört kan starta igen.

Därför är en blödning i magsäcken eller tolvfingertarmen ofta allvarligare än en blödning som ligger längre ner i mag–tarmkanalen.

Ladda ner rapport

Skrifter och faktablad Baseras vanligen på en eller flera SBU-rapporter.

Publicerad: 2011-11-10
Kontakta SBU: registrator@sbu.se

Liknande rapporter

Sidan publicerad