Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Faktablad: Tar du smärtstillande dagligen?

Tar du smärtstillande dagligen? Det här angår dig!

Lästid: ca 3 min Publicerad: Publikationstyp:

Skrifter och faktablad

Baseras vanligen på en eller flera SBU-rapporter.

Många som lider av långvarig smärta behöver ta läkemedel varje dag. Det gäller ofta personer som har diagnoser som artros eller reumatoid artrit. Läkemedlen hör ofta till en grupp som kallas NSAID och som dämpar inflammation, lindrar smärta och minskar feber. Hit räknas exempelvis diklofenak, naproxen, ibuprofen och coxiber. Tar man sådana läkemedel varje dag, ökar risken för blödande magsår. Risken ökar ännu mer om man samtidigt brukar ta läkemedel som innehåller acetylsalicylsyra, till exempel Trombyl, Magnecyl eller Treo.

Vad är blödande magsår?

Blödande magsår innebär att ett blodkärl i magsäcken eller i tolvfingertarmen brister. Det behöver inte göra ont, utan märks ibland bara genom att man kräks blod eller levrat blod, som ser ut ungefär som kaffesump. Vid en större blödning kan man också märka att avföringen blir svart. Får man något av dessa symtom måste man snabbt till sjukhus för att få vård, eftersom cirkulationen, hjärtat och andra livsviktiga organ kan ta skada av blödningen.

Varför berör detta mig?

Blödande magsår som en biverkan av NSAID går att förebygga. Om du ofta och under lång tid tar smärtstillande medel som tillhör NSAID-gruppen, kan du behöva minska risken för blödande magsår.

Jag har haft blödande magsår förut, vad ska jag göra?

Om du tidigare i livet har haft blödande magsår bör du tala med din läkare om din smärtbehandling. Det går att få ett visst skydd mot blödningar med tillägg av olika läkemedel.

En bakterie som kallas Helicobacter pylori finns ofta i magsäcken och har visats öka risken för blödande magsår. Den går att behandla med antibiotika.

Det går också att göra miljön i magsäcken mindre sur, något som gör det lättare för blodet att levra sig. För att skapa en sådan miljö kan man behandla med så kallade protonpumspshämmare.

Jag har aldrig haft blödande magsår, vad ska jag göra?

Även du som inte haft blödande magsår och som behöver använda läkemedel inom NSAID-gruppen en längre tid, kan ha nytta av behandling som förebygger blödande magsår. Det gäller framför allt om du tidigare har haft magsår (utan blödning). Tala med din läkare om detta.

Varför förebygger protonpumpshämmare blödande magsår?

Magsaften är sur för att saltsyra bildas i magsäcken. Vissa läkemedel, så kallade H2-blockerare eller protonpumpshämmare, minskar mängden saltsyra. Det gör att blodet levrar sig lättare om en blödning skulle uppstå i magsäcken eller tolvfingertarmen.

Varför förebygger protonpumpshämmare blödande magsår?

Magsaften är sur för att saltsyra bildas i magsäcken. Vissa läkemedel, så kallade H2-blockerare eller protonpumpshämmare, minskar mängden saltsyra. Det gör att blodet levrar sig lättare om en blödning skulle uppstå i magsäcken eller tolvfingertarmen.

Varför är blödningar i magsäcken svåra att stoppa?

Magsaften i magsäcken och i tolvfingertarmen är mycket sur och det hindrar blodplättarnas förmåga att klibba ihop. Det gör också att blodet har svårt att levra sig.

Dessutom innehåller magsaften ett enzym för matsmältningen som kallas pepsin och som även bryter ner levrat blod. Det gör att en blödning som har upphört kan starta igen.

Därför är en blödning i magsäcken eller tolvfingertarmenofta allvarligare än en blödning som ligger längre ner i mag-tarmkanalen.

Publicerad:

Liknande rapporter

Sidan publicerad