Alex: Alternativ 1

En stressreaktion av typ posttraumatisk stress reaktion (PTSD) är en möjlig diagnos med tanke på Alex tidigare liv i ett krigsdrabbat land. SSRI, anxiolytika och sjukskrivning kan vara till hjälp men Alex har ingen anamnes på mardrömmar eller flash-backs.

Gå vidare till återbesök 1

Sidan uppdaterad