Bättre behandling – vilka vetenskapliga bevis behövs i vården?

SBU har tagit fram en svensk version av texten Testing treatments, på svenska kallad Bättre behandling. Texten finns både som webbplats och bok.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

Skrifter och faktablad

Baseras vanligen på en eller flera SBU-rapporter.

Om innehållet

Omslag bokenBättre behandling riktar sig till patienter, vårdpersonal och andra som är intresserade av en stark vetenskaplig grund i hälso- och sjukvården. Den kan hjälpa patienter, närstående och andra intresserade att bedöma om det finns något vetenskapligt stöd för olika påståenden som sprids, till exempel på nätet, om nytta och risker med olika behandlingar och levnadsvanor.

Bättre behandling beskriver hur man kan hitta och fråga efter bra forskningsstudier. Den ger också exempel på hur viktigt det är att ifrågasätta vetenskapliga studier av tvivelaktig kvalitet, ogrundade larm och reklambudskap.

Detta ligger i linje med Sveriges patientlag. Lagen betonar patientens ställning, rätt till självbestämmande och delaktighet. För att kunna delta i vårdbeslut måste patienten ha tillförlitlig information om olika metoder som finns för undersökning, vård och behandling och om betydelsefulla risker för biverkningar.

Bättre behandling kan vara ett stöd för bättre samtal mellan patienter, närstående och sjukvårdspersonal genom att ta upp frågor som:

  • Hur kan forskning visa om en viss behandlingsmetod är bättre än en annan?
  • Vilka vetenskapliga bevis behövs – och vilka forskningsresultat kan man lita på?
  • Varför räcker det sällan med en enda vetenskaplig studie?
  • Om det saknas tillförlitliga bevis, vad kan man själv göra för att påverka forskningen?

Läs eller beställ

Bättre behandling på webben http://se.testingtreatments.org

Beställ boken i tryckt format genom att skicka bokens artikelnummer 1004 samt faktura- och leveransadress till sbu@strd.se, fax 08 779 96 10, eller ring 08 779 96 85. Boken kostar 50 kronor plus moms och frakt.

 

Sidan publicerad