Att leva med osteoporos och mötet med vården

Patienter med osteoporos upplever att de får otillräcklig, felaktig eller motstridig information av hälso- och sjukvården. Det visar en rapport som SBU har tagit fram, en sammanställning av forskningsstudier av hur patienter upplever delaktighet och bemötande vid kontakt med hälso- och sjukvården. SBU har också samverkat med Osteoporosförbundet för att lyfta anhörig- och brukarperspektivet.

Birgitta JohanssonHär kan du läsa om rapportens resultat i korthet, om diagnosen osteoporos och om Birgitta Johansson, en patient som arbetar för ett bättre bemötande av personer med osteoporos.

Ladda ner rapport

Skrifter och faktablad Baseras vanligen på en eller flera SBU-rapporter.

https://www.sbu.se/osteoporos2017