Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Att leva med osteoporos och mötet med vården

Patienter med osteoporos upplever att de får otillräcklig, felaktig eller motstridig information av hälso- och sjukvården. Det visar en rapport som SBU har tagit fram, en sammanställning av forskningsstudier av hur patienter upplever delaktighet och bemötande vid kontakt med hälso- och sjukvården. SBU har också samverkat med Osteoporosförbundet för att lyfta anhörig- och brukarperspektivet.

Lästid: mindre än en minut Publikationstyp:

Skrifter och faktablad

Baseras vanligen på en eller flera SBU-rapporter.

Birgitta JohanssonHär kan du läsa om rapportens resultat i korthet, om diagnosen osteoporos och om Birgitta Johansson, en patient som arbetar för ett bättre bemötande av personer med osteoporos.

Filmen "Behandling av armfraktur hos äldre samt hur patienter med benskörhet upplever mötet med vården"

Sidan uppdaterad