Vad är effekten av rehabilitering i ett varmt klimat (klimatvård)?

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Rehabilitering i ett varmt klimat, så kallad klimatvård, har sedan 1960-talet använts av flertalet landsting för patienter med inflammatoriska ledsjukdomar och psoriasis. I dagsläget har landstingen olika bestämmelser om vem som kan få rehabilitering utomlands.

I rehabiliteringsprogrammet ingår vanligtvis fysisk aktivitet, sjukgymnastik och kunskapsförmedling. För patienter med psoriasis är även solning en viktig del av rehabiliteringen.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Har rehabilitering i ett varmt klimat (klimatvård) bättre, eller mer långvarig, effekt än rehabilitering i hemmiljö, för personer med reumatiska inflammatoriska sjukdomar, multipel skleros, stroke, neuromuskulära sjukdomar eller psoriasis

Sammanfattning av Upplysningstjänstens svar

Upplysningstjänsten har identifierat tre systematiska översikter och fem randomiserade kontrollerade studier (RCT) där effekten av klimatvård hos olika patientgrupper undersökts. I en översikt undersöks patienter med inflammatoriska ledsjukdomar, i de andra två undersöks patienter med psoriasis. I två av de randomiserade kontrollerade studierna som vi har identifierat utvärderas effekt hos patienter med neuromuskulär sjukdom. I de övriga undersöks patienter med ankyloserande spondylit, psoriasis eller multipel skleros (MS). Upplysningstjänsten har inte identifierat någon studie som utvärderar klimatvård för patienter med stroke.

Sammantaget finns det endast ett fåtal kontrollerade studier där effekten av klimatvård har utvärderats. Det är generellt svårt att designa bra studier för att utvärdera effekten av klimatvård. Det är inte heller möjligt att blinda försökspersonerna med avseende på vilken behandling de får. När det gäller klimatvård för inflammatoriska ledsjukdomar och neuromuskulära sjukdomar behövs ytterligare väldesignade studier för att kunna göra en bedömning av eventuell effekt. När det gäller patienter med psoriasis så menar författarna till de identifierade översikterna att klimatvård har positiva effekter., trots svagheter i design i de inkluderade studierna. Författarnas slutsatser finns att läsa i Tabell 1 och Tabell 2. Det saknas studier som utvärderar klimatvård för patienter med stroke.

Förklaringar av termer för utvärdering av medicinska metoder finns att läsa här

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2012-08-06.

Identifierad litteratur

Systematiska översikter

Forseth KO, Hafstrom I, Husby G, Opava C. Comprehensive rehabilitation of patients with rheumatic diseases in a warm climate: a literature review. J Rehabil Med 2010;42:897-902.

Roos S, Hammes S, Ockenfels HM. [Psoriasis. Natural versus artificial balneophototherapy]. Hautarzt 2010;61:683-90.

Schuh A, Nowak D. [Evidence-based acute and long-lasting effects of climatotherapy in moderate altitudes and on the seaside]. Dtsch Med Wochenschr 2011;136:135-9.

Randomiserade kontrollerade studier som tittar på effekt av klimatvård

Dahl A, Skjeldal OH, Simensen A, Dalen HE, Brathen T, Ahlvin P, et al. [Treatment of patients with neuromuscular disease in a warm climate]. Tidsskr Nor Laegeforen 2004;124:1795-8.

Nordby PA, Staalesen Strumse YA, Froslie KF, Stanghelle JK. Patients with neuromuscular diseases benefit from treatment in a warm climate. J Rehabil Med 2007;39:554-9.

Staalesen Strumse YA, Nordvag BY, Stanghelle JK, Roisland M, Winther A, Pajunen PA, et al. Efficacy of rehabilitation for patients with ankylosing spondylitis: comparison of a four-week rehabilitation programme in a Mediterranean and a Norwegian setting. J Rehabil Med 2011;43:534-42.

Smedal T, Myhr KM, Aarseth JH, Gjelsvik B, Beiske AG, Glad SB, et al. The influence of warm versus cold climate on the effect of physiotherapy in multiple sclerosis. Acta Neurol Scand 2011;124:45-52.

Snellman E, Aromaa A, Jansen CT, Lauharanta J, Reunanen A, Jyrkinen-Pakkasvirta T, et al. Supervised four-week heliotherapy alleviates the long-term course of psoriasis. Acta Derm Venereol 1993;73:388-92.


Datum

2012-09-05, uppdaterad 2013-02-21

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Christel Hellberg

Informationsspecialist

Jessica Dagerhamn

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2013-02-21
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/klimat

Publikationer inom samma område

Litteratursökning

Litteratursökning till och med 2012-08-06

Databaser

PubMed via NLM, The Cochrane Library via Wiley, Centre for Reviews and Dissemination, Cinahl via EBSCO

Söktermer

PubMed via NLM

Pubmed via NLM 6 Aug 2012

Title: Climate therapy
  Search terms Items found
Intervention
1. ((("Rehabilitation"[Mesh]) OR "Rehabilitation Nursing"[Mesh]) OR "Rehabilitation Centers"[Mesh]) OR Rehabilitation*[Title/Abstract] 204870
2. ((climate[Title/Abstract]) OR climatic[Title/Abstract]) OR health resort[Title/Abstract] 35530
3. 1 AND 2 528
4. "Climatotherapy"[Mesh] OR Climatotherap*[Title/Abstract]) 628
5. "climate therapy"[Title] 152
  3 OR 4 OR 5 1229

The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts

[MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

The Cochrane Library via Wiley

Cochrane via Wiley 6 Aug 2012

Title: Climate therapy
  Search terms Items found
Intervention
1. MeSH descriptor Rehabilitation Centers explode all trees
OR MeSH descriptor Rehabilitation Nursing explode all trees
OR MeSH descriptor Rehabilitation explode all trees
24573
2. MeSH descriptor Climatotherapy explode all trees
OR
(health resort ):ti,ab,kw or (Climatotherap*):ti,ab,kw or (Thalassotherap*):ti,ab,kw or (climate ):ti,ab,kw or (climatic):ti,ab,kw
524
  1 AND 2 64
CDSR:2
DARE:2

The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts

[MeSH] = Term from the medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy; ti,ab,kw= Title, Abstract or Keyword; * = Truncation; CDSR= Cochrane Reviews; DARE= Other Reviews

Centre for Reviews and Dissemination

Centre for Reviews and Dissemination 6 Aug 2012

Title: Climate therapy
  Search terms Items found
Intervention
1. MeSH DESCRIPTOR rehabilitation EXPLODE ALL TREES
OR MeSH DESCRIPTOR Rehabilitation Centers EXPLODE ALL TREES
OR MeSH DESCRIPTOR Rehabilitation Nursing EXPLODE ALL TREES
OR (Rehabilitation*)
3037
2. (climate) OR (climatic) OR (health resort) 27
3. 1 AND 2 4
4. (Climatotherap*) 2
  3 OR 4 6

The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts

[MeSH] = Term from the medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy; * = Truncation

Cinahl via EBSCO

Cinahl via EBSCO 6 Aug 2012

Title: Climate therapy
  Search terms Items found
Intervention
1. (MH "Rehabilitation")
OR (MH "Rehabilitation Centers")
OR TI Rehabilitation OR AB Rehabilitation
46473
2. TI climate OR TI climatic OR TI health resort
OR (AB climate OR AB climatic OR AB health resort)
3637
3. 1 AND 2 78
4. (MH "Climatotherapy") OR TI Climatotherap* OR AB Climatotherap* 6
  3 OR 4 83

The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts

[MH] = Term from the Cinahl controlled vocabulary, including terms found below this term in the MH hierarchy; TI= Title; AB= Abstract; * = Truncation; “ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

Sidan publicerad