Multispotlaser

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Fråga till SBU:s Upplysningstjänst

Finns det publicerad litteratur som har jämfört effekt av multispotlaser (532 nm) med traditionell laser (577 nm) vid behandling av retinopati (central serous retinopathy), diabetiskt makulaödem och retinal venocklusion?

Sammanfattning av Upplysningstjänstens svar

Vi har inte kunnat finna några HTA-rapporter, systematiska litteraturöversikter, hälsoekonomiska eller randomiserade kliniska studier som kan besvara frågan.

Detta är SBU:s Upplysningstjänsts svar på en avgränsad medicinsk fråga. Observera att det kan ha tillkommit nya studier efter litteratursökningsdatum: 2014-03-19.


Frågeställare

Verksamhetschef, Kalmar

Datum

2014-09-01

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Mikael Nilsson

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn

Madelene Lusth Sjöberg

Ladda ner rapport

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2014-09-01
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/multispotlaser

Publikationer inom samma område

Litteratursökning

Litteratursökning till och med 2014-03-19

Databaser
PubMed via NLM, Cochrane Library via Wiley

Söktermer

PubMed via NLM 19 March 2014

Multispot lasers for retinal diseases
  Search terms Items found
Population:
1. "Retinal Diseases"[Mesh] OR "retinal disease"[tiab] OR "retinal diseases"[tiab] OR diabetic macular edema[tiab] OR DME[tiab] OR "central serous retinopathy"[tiab] OR "retinal vein occlusion"[tiab] OR RVO[tiab] 98 875
Intervention:
2. photocoagulat*[tiab] OR "multispot laser"[tiab] OR "multispot lasers"[tiab] OR "532 nm laser"[tiab] OR "532 nm lasers"[tiab] 7 931
Filters:
3. systematic[sb]  
4. (randomized controlled trial[Publication Type] OR (randomized[Title/Abstract] AND controlled[Title/Abstract] AND trial[Title/Abstract]))  
Final 1 AND 2 AND (3 OR 4) 473

The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts

 

[MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy

[MeSH:NoExp] = Does not include terms found below this term in the MeSH hierarchy

[MAJR] = MeSH Major Topic

[TIAB] = Title or abstract

[TI] = Title

[AU] = Author

[TW] = Text Word

Systematic[SB] = Filter for retrieving systematic reviews

* = Truncation

“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

 

Cochrane Library via Wiley 19 March 2014

Multispot lasers for retinal diseases
  Search terms Items found
Population:
1. MeSH descriptor: [Retinal Diseases] explode all trees 2 642
2. "retinal disease":ti,ab,kw or "retinal diseases":ti,ab,kw or "diabetic macular edema":ti,ab,kw or DME:ti,ab,kw or "central serous retinopathy":ti,ab,kw (Word variations have been searched) 609
3. "retinal vein occlusion":ti,ab,kw or RVO:ti,ab,kw (Word variations have been searched) 266
4. 1 OR 2 OR 3 3 002
Intervention:
5. photocoagulat*:ti,ab,kw or "multispot laser":ti,ab,kw or "multispot lasers":ti,ab,kw or "532 nm laser":ti,ab,kw or "532 nm lasers":ti,ab,kw (Word variations have been searched) 870
Final 4 AND 5 CDSR/12
DARE/2
HTA/3
EED/1

The search result, usually found at the end of the documentation, forms the list of abstracts

 

[AU] = Author

[MAJR] = MeSH Major Topic

[MeSH] = Term from the Medline controlled vocabulary, including terms found below this term in the MeSH hierarchy

[MeSH:NoExp] = Does not include terms found below this term in the MeSH hierarchy

Systematic[SB] = Filter for retrieving systematic reviews

[TI] = Title

[TIAB] = Title or abstract

[TW] = Text Word

* = Truncation

“ “ = Citation Marks; searches for an exact phrase

 

CDSR = Cochrane Database of Systematic Review

CENTRAL = Cochrane Central Register of Controlled Trials, “trials”

CRM = Method Studies

DARE = Database Abstracts of Reviews of Effects, “other reviews”

EED = Economic Evaluations

HTA = Health Technology Assessments

Sidan publicerad