Mandometermetodens effekt för behandling av ätstörningar och övervikt

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Detta svar har uppdaterats. Se det nya svaret här


Publiceringsdatum

2015-04-13

Programchef

Jan Liliemark

Projektledare

Lisa Fredriksson

Övriga medarbetare

Jessica Dagerhamn

Madelene Lusth Sjöberg

SBU:s upplysningstjänst Systematisk litteratursökning som besvarar fråga från vården eller socialtjänsten om vilka relevanta översikter och studier som finns. Svaret utformas av medarbetare på SBU, vid behov med stöd av ämnessakkunnig. Systematisk kvalitetsgranskning görs inte.

Publicerad: 2015-04-13
Kontakta SBU: registrator@sbu.se
https://www.sbu.se/mandometermetoden
Sidan publicerad