Riskbedömningar inom psykiatrin – kan våld i samhället förutsägas?

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Syfte

Ta fram ett kunskapsöversikt av de metoder som används för att bedöma risken för att en patient inom psykiatrin skall utöva våld i samhället.

Metod

Systematisk litteraturöversikt.

Citera denna SBU-rapport: SBU. Riskbedömningar inom psykiatrin - kan våld i samhället förutsägas?. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2005. SBU-rapport nr 175. ISBN 91-85413-03-8.

Ladda ner rapport

SBU Utvärderar En allsidig vetenskaplig utvärdering som innefattar systematisk översikt, ekonomiska/hälsoekonomiska analyser samt genomgång av sociala och etiska aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet med stöd av medarbetare på SBU, patienter/brukare. Rapporten granskas av oberoende experter. Graden av vetenskaplig tillförlitlighet i de sammanvägda resultaten bedöms på ett systematiskt sätt och rapportens slutsatser godkänns av SBU:s nämnd.

Publicerad: 2005-11-01
Rapportnr: 175
https://www.sbu.se/175