Att förebygga karies

Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

(För områden som är forskningsintensiva kan kunskapsläget förändras snabbare.)

Vill du gå vidare?

Tillbaka