Screening för våld i nära relationer samt övergrepp mot äldre och sårbara vuxna

SBU sammanfattar och kommenterar en systematisk översikt om screening för våld i nära relationer. Översikten är publicerad av US Preventive Services Task Force (2018).

SBU Kommenterar

Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

Lästid: mindre än en minut Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

Artikel från vår tidning Vetenskap & Praxis

Screening kan upptäcka våld hemma – men oklart om bra hjälp finns

Vissa rutinfrågor i vården kan tillförlitligt visa att en kvinna utsätts för våld i sina nära relationer. Det är resultatet av en forskningsöversikt som SBU har granskat. Däremot är det oklart om det finns effektiv hjälp mot våldet – något som brukar krävas innan screening införs.

Läs mer
Sidan publicerad