Screening för våld i nära relationer samt övergrepp mot äldre och sårbara vuxna

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

SBU sammanfattar och kommenterar en systematisk översikt om screening för våld i nära relationer. Översikten är publicerad av US Preventive Services Task Force (2018).