Screening för våld i nära relationer samt övergrepp mot äldre och sårbara vuxna

SBU sammanfattar och kommenterar en systematisk översikt om screening för våld i nära relationer. Översikten är publicerad av US Preventive Services Task Force (2018).