Naturbaserade inomhusinsatser på särskilda boenden för att öka hälsa och välmående hos äldre

Här sammanfattar och kommenterar SBU en systematisk översikt som granskat effekter av hur växter påverkar äldre på särskilda boenden.

Lästid: mindre än en minut Publicerad: Publikationstyp:

SBU Kommenterar

Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

Översiktens frågeställning

Gynnar naturbaserade inomhusinsatser på särskilda boenden äldres hälsa och välbefinnande?

SBU:s svar

SBU bedömer att naturbaserade insatser som innebär aktivt deltagande (till exempel trädgårdsarbete) ökar äldres psykologiska och sociala välbefinnande, engagemang och livskvalitet. Passiva naturupplevelser har inte samma effekter.

Kommenterad systematisk översikt

Yeo NL, Elliott LR, Bethel A, White MP, Dean SG, Garside R. Indoor Nature Interventions for Health and Wellbeing of Older Adults in Residential Settings: A Systematic Review. Gerontologist. 2020;60(3):e184-e99. Available from: https://doi.org/10.1093/geront/gnz019.

Publicerad: 2019-03-16

Senaste sökning: September 2018

Artikel från SBU:s tidning Vetenskap & Praxis

Positivt att sköta grönt inne på äldreboende

En brittisk översikt som SBU har granskat pekar på fördelar.

Läs artikeln
Sidan publicerad