Förebyggande insatser för att minska tvångsvård och tvångsåtgärder i psykiatrisk vård av vuxna

Här sammanfattar och kommenterar SBU en rapport i form av en systematisk översikt som utvärderar insatser med syfte att förebygga tvångsvård och tvångsåtgärder i psykiatrisk vård av vuxna. Översikten har genomförts av norska Folkehelseinstituttet på uppdrag av Norges Helsedirektorat. 

Artikel från vår tidning Vetenskap & Praxis

Vetenskapligt ovisst hur psykiatrin kan slippa tvång

Sidan publicerad