Cannabinoider vid smärta

Vilka är riskerna och nyttan med cannabinoider (substanser från cannabis) för patienter med smärta? SBU har granskat och kommenterat en utländsk forskningsöversikt på området publicerad i PLOS ONE januari 2023.

Lästid: mindre än en minut Publicerad: Publikationstyp:

SBU Kommenterar

Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

Kunskapsläget för läkemedel som innehåller substanser från cannabis är osäkert och mer forskning behövs, konstaterar SBU. Det går inte att dra några tillförlitliga slutsatser om effekt, även om författarna bakom den nu granskade översikten observerade en liten genomsnittlig smärtlindring i gruppen patienter med kroniska smärttillstånd. Inte heller går det att bedöma risken för biverkningar utifrån forskningsunderlaget.

I Sverige finns i dagsläget inget läkemedel med cannabinoider som är godkänt för behandling av smärta. Dock förekommer så kallad off label-förskrivning av läkemedel som innehåller cannabinoider och är godkända för behandling av andra tillstånd än smärtlindring: Sativex (spasticitet vid multipel skleros) och Epidyolex (krampanfall vid vissa epileptiska syndrom hos barn). Dessutom förekommer förskrivning av cannabinoid-läkemedel som är godkända i andra länder (så kallade licensläkemedel), eller som specialtillverkats på apotek (så kallade extempore-läkemedel).

Kommenterad systematisk översikt:

Barakji J, Korang SK, Feinberg J, Maagaard M, Mathiesen O, Gluud C, Jakobsen JC. Cannabinoids versus placebo for pain: A systematic review with meta-analysis and Trial Sequential Analysis. PLOS ONE. 2023;18(1):e0267420.

Publicerad: 2023-01-30

Senaste sökning: 2019-07-01 Dokumenterad systematisk sökning. Uppdaterat sökningen januari 2022.

Publicerad: Rapportnr: 2024_02 Diarienr: SBU 2023/1050 https://www.sbu.se/2024_02
Sidan publicerad