Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Behandling med vitamin D och kalcium

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:

SBU Kommenterar

Andra aktörers systematiska översikter kvalitetsgranskas av medarbetare på SBU och kommenteras ur ett svenskt perspektiv av ämnessakkunniga samt av oberoende granskare.

Denna rapport är en kommentar till SBU:s rapport "Osteoporos – prevention, diagnostik och behandling" publicerad 2003.

Anledningen är att nya data i form av en Cochrane-rapport och tre nyligen publicerade större randomiserade studier delvis ändrar tidigare slutsatser när det gäller behandling av osteoporos med vitamin D och kalcium i kombination. Man har tidigare visat att denna behandling minskar frakturrisken hos äldre institutionsboende kvinnor och dessa data har extrapolerats till att gälla de flesta äldre kvinnor. Nya data från större randomiserade studier visar emellertid inte minskad frakturrisk hos hemmaboende äldre kvinnor eller män under behandling med vitamin D och kalcium.

Projektgrupp

Bo Freyschuss

Olof Johnell

Östen Ljunggren

Dan Mellström

Maria Sääf

Sidan publicerad