Screening för bukaortaaneurysm

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

SBU har tagit fram det vetenskapliga och hälsoekonomiska underlaget till Socialstyrelsens rekommendation och detta redovisas i rapporterna:

  • Screening för bukaortaaneurysm: Vetenskapligt underlag (244/1). 
  • Screening för bukaortaaneurysm bland 65-åriga män: Hälsoekonomisk analys (244/2).
Ladda ner rapport

SBU Bereder Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

Publicerad: 2015-11-24
Rapportnr: 244
https://www.sbu.se/244