Tidpunkt för uppdukning av kirurgisk utrustning på operationssal och risken för postoperativa infektioner

Den här rapporten är framtagen av HTA-centrum, Västra Götalandsregionen.

Lästid: mindre än en minut Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

Regional HTA

Omfattar systematiska översikter från regionala HTA-enheter som är medlemmar i HTA-nätverket. Varje utgivande organisation står för kvalitetsgranskning.

Publicerad:
Sidan publicerad