PRP-behandling – injektion av koncentrerade blodplättar (PRP) vid tendinopatier (besvär från senor) eller knäartros

Det här yttrandet är framtaget av Metodrådet Stockholm läns landsting-Gotland.

Lästid: mindre än en minut Publicerad: Publikationstyp:

Regional HTA

Omfattar systematiska översikter från regionala HTA-enheter som är medlemmar i HTA-nätverket. Varje utgivande organisation står för kvalitetsgranskning.

Publicerad: