Positivt uttryck för PD-L1 genom testning med McAb SP263 inför immunoterapi vid icke-småcellig lungcancer

Den här rapporten är framtagen av CAMTÖ, Region Örebro län.

Lästid: mindre än en minut Publicerad: Publikationstyp:

Regional HTA

Omfattar systematiska översikter från regionala HTA-enheter som är medlemmar i HTA-nätverket. Varje utgivande organisation står för kvalitetsgranskning.

Publicerad:
Sidan publicerad