Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Medicinteknisk beskrivning av MiraDry och medicinsk evidens för behandlingseffekter vid behandling av sjukligt ökad svettproduktion i armhålorna (Axillär hyperhidros)

Den här rapporten är framtagen av Metodrådet, Sydöstra sjukvårdsregionen.

Lästid: mindre än en minut Publicerad: Publikationstyp:

Regional HTA

Omfattar systematiska översikter från regionala HTA-enheter som är medlemmar i HTA-nätverket. Varje utgivande organisation står för kvalitetsgranskning.