Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Intravenöst immunoglobulin vid post-polio syndrom

Den här rapporten är framtagen av HTA-centrum, Västra Götalandsregionen.

Regional HTA

Omfattar systematiska översikter från regionala HTA-enheter som är medlemmar i HTA-nätverket. Varje utgivande organisation står för kvalitetsgranskning.

Lästid: mindre än en minut Publicerad: Publikationstyp:
Dela:
Publicerad: 2014-10-01
Sidan publicerad