Grön rehabilitering för patienter med långvarig stressrelaterad ohälsa

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

HTA-rapport publicerad av HTA-centrum, Västra Götalandsregionen.

Till rapporten

Du kommer att lämna SBU:s webbplats.

Regional HTA Omfattar systematiska översikter från regionala HTA-enheter som är medlemmar i HTA-nätverket. Varje utgivande organisation står för kvalitetsgranskning.

Publicerad: 2016-06-15
Kontakta SBU: registrator@sbu.se

Läs även svar från SBU:s upplysningstjänst

Sidan publicerad