Grön rehabilitering för patienter med långvarig stressrelaterad ohälsa

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Den här rapporten är framtagen av HTA-centrum, Västra Götalandsregionen.

Regional HTA Omfattar systematiska översikter från regionala HTA-enheter som är medlemmar i HTA-nätverket. Varje utgivande organisation står för kvalitetsgranskning.

Publicerad: 2016-06-15

Läs även svar från SBU:s upplysningstjänst