Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Gånghjälpmedlet Innowalk till barn med svåra funktionshinder

Den här rapporten är framtagen av Medicinska rådet, Region Dalarna.

Regional HTA

Omfattar systematiska översikter från regionala HTA-enheter som är medlemmar i HTA-nätverket. Varje utgivande organisation står för kvalitetsgranskning.

Lästid: mindre än en minut Publicerad: Publikationstyp:
Dela:
Publicerad: 2018-05-31
Sidan publicerad