Gånghjälpmedlet Innowalk till barn med svåra funktionshinder

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Den här rapporten är framtagen av Medicinska rådet, Region Dalarna.

Regional HTA Omfattar systematiska översikter från regionala HTA-enheter som är medlemmar i HTA-nätverket. Varje utgivande organisation står för kvalitetsgranskning.

Publicerad: 2018-05-31