Effekten av laminär jämfört med turbulent ventilation i operationssalar, avseende risk för postoperativa infektioner

Den här rapporten är framtagen av HTA-centrum, Västra Götalandsregionen.

Regional HTA

Omfattar systematiska översikter från regionala HTA-enheter som är medlemmar i HTA-nätverket. Varje utgivande organisation står för kvalitetsgranskning.

Lästid: mindre än en minut Publicerad: Publikationstyp:
Dela:
Publicerad: 2020-04-15
Sidan publicerad