Deep brain stimulering (DBS) vid dyskinetisk cerebral pares

Den här rapporten är framtagen av Metodrådet Stockholm läns landsting – Gotland.

Regional HTA Omfattar systematiska översikter från regionala HTA-enheter som är medlemmar i HTA-nätverket. Varje utgivande organisation står för kvalitetsgranskning.

Publicerad: 2020-02-10

Sökord

CP DBS