Centraliserad automatiserad dosdispensering av läkemedel för patienter inlagda på sjukhus

Den här rapporten är framtagen av CAMTÖ, Region Örebro län.

Regional HTA

Omfattar systematiska översikter från regionala HTA-enheter som är medlemmar i HTA-nätverket. Varje utgivande organisation står för kvalitetsgranskning.

Lästid: mindre än en minut Publicerad: Publikationstyp:
Dela:
Publicerad: 2020-04-28
Sidan publicerad