Buckybehandling/Grenz rays therapy för psoriasis eller eksem

Den här rapporten är framtagen av Metodrådet Stockholm läns landsting-Gotland.

Lästid: mindre än en minut Publicerad: Publikationstyp:

Regional HTA

Omfattar systematiska översikter från regionala HTA-enheter som är medlemmar i HTA-nätverket. Varje utgivande organisation står för kvalitetsgranskning.

Publicerad:

Sökord

Bucky Grenz