Behandling mot en förmodad hjärninflammation utan påvisad neurologisk eller medicinsk sjukdom hos barn med plötsligt debuterande tvångssymtom/begränsningar i matintag i kombination med minst två neuropsykiatriska symtom (”PANS”)

Den här rapporten är framtagen av HTA-centrum, Västra Götalandsregionen.

Regional HTA Omfattar systematiska översikter från regionala HTA-enheter som är medlemmar i HTA-nätverket. Varje utgivande organisation står för kvalitetsgranskning.

Publicerad: 2020-04-21