Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Bassängträning vid behandling och rehabilitering

Den här rapporten är framtagen av CAMTÖ, Region Örebro län.

Regional HTA

Omfattar systematiska översikter från regionala HTA-enheter som är medlemmar i HTA-nätverket. Varje utgivande organisation står för kvalitetsgranskning.

Lästid: mindre än en minut Publicerad: Publikationstyp:
Dela:
Publicerad: 2017-04-18
Sidan publicerad