Avkodningsträning vid dyslexi

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Den här snabböversikten är framtagen av CAMTÖ, Region Örebro län.

Regional HTA Omfattar systematiska översikter från regionala HTA-enheter som är medlemmar i HTA-nätverket. Varje utgivande organisation står för kvalitetsgranskning.

Publicerad: 2018-11-01