Prioritering av vetenskapliga kunskapsluckor

SBU arbetar med att sammanställa vetenskapliga kunskapsluckor i vård och omsorg. Inom vissa områden finns många kunskapsluckor. Då kan det vara viktigt att patienter, brukare och personal får prioritera vilka frågor de anser är mest angelägna att besvara.

Sidan uppdaterad