Utvärdering av Petö-metoden för barn och unga med hjärnskada: en fullständig metodutvärdering

Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Den här rapporten är framtagen av norska Folkehelseinstituttet.

Norska HTA Norska kunskaps­samman­ställningar omfattar systematiska översikter och metod­utvärderingar från Folkehelseinstituttet. Samtliga publikationer är kvalitets­granskade av Folkehelse­instituttet.

Publicerad: 2018-01-05