Motiverande samtal som metod för stöd till återgång i arbete: en systematisk översikt

Den här rapporten är framtagen av norska Folkehelseinstituttet.

Norska HTA Norska kunskaps­samman­ställningar omfattar systematiska översikter och metod­utvärderingar från Folkehelseinstituttet. Samtliga publikationer är kvalitets­granskade av Folkehelse­instituttet.