Zuklopentixol jämfört med andra generationens antipsykotiska läkemedel (SGA) vid schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd hos vuxna

Vad behövs?

Fler primärstudier behövs.

Registerstudier behövs avseende långsiktiga biverkningar.

Vad finns?

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och stöd vid schizofreni och schizofreniliknande tillstånd 2018. Läs riktlinjerna (rad 8)

 SBU. Vetenskapligt underlag till Socialstyrelsens nationella riktlinjer för vård och behandling vid schizofreni. Stockholm: Statens beredning för medicinsk och social utvärdering. (SBU); 2017. SBU Bereder nr 271. Läs rapporten

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här

Liknande kunskapsluckor

Sök fler kunskapsluckor inom samma område: