Arbetslivsinriktade insatser vid utmattningssyndrom

Denna sida innehåller 1 kunskapslucka
  1. Arbetslivsinriktade insatser vid utmattningssyndrom

Vad behövs?

En systematisk översikt behövs.

Vad finns?

Upplysningstjänsten har identifierat två randomiserade kontrollerade studier som utvärderat arbetslivsinriktade insatser för personer som är sjukskrivna för utmattningssyndrom eller relaterade diagnoser. Läs mer här

Systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Ej uppdaterade systematiska översikter som visar på kunskapsluckan:

Inga identifierade

Informationen är hämtad från SBU:s upplysningstjänst. Läs mer här

Diarienr:
Publicerad:
Forskning som förändrar kunskapsläget kan ha tillkommit senare.

Vetenskaplig kunskapslucka En vetenskaplig kunskapslucka innebär att systematiska översikter visar på osäker effekt eller att det saknas systematiska översikter. Kunskapsluckorna publiceras på SBU:s webbplats. Ett syfte är att ge forskare och forskningsfinansiärer tips om var det saknas kunskap och identifiera var behovet av forskning är stort. Ett annat syfte är att ge vården och socialtjänsten ett underlag för prioritering.

Hitta publikationer och andra sidor här