Förstudie avseende alternativa metoder till tvångsåtgärder inom Statens institutionsstyrelse, den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården

På regeringens uppdrag har SBU genomfört en förstudie om alternativa metoder till tvångsåtgärder inom Statens institutionsstyrelses (SiS) verksamhet, samt inom den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården. Denna förstudie publiceras inte, men kan begäras ut med diarienummer SBU 2023/33.

Lästid: ca 1 min Publikationstyp:

Förstudie – sammanfattning

Sammanfattningen redovisar SBU:s ställnings­tagande mot bakgrund av förstudien, samt en kort beskrivning av vad som framkommit i förstudien. Om en förstudie visar att ämnet inte är lämpligt för någon av SBU:s produkt­typer avslutas processen.

Förstudien föreslås att ligga till grund för en kunskapssammanställning av alternativa metoder till tvångsåtgärder, särskilt till avskiljning och fastspänning. Detta rapporterades till Socialdepartementet den 5 maj. (Diarienummer SBU 2023/33).

Personer inom SBU:s kansli som medverkat i förstudien:
Uliana Hellberg (projektledare), Elizabeth Åhsberg (biträdande projektledare), Klas Moberg (informationsspecialist), Anna Attergren Granath (projektadministratör)

Projektansvariga chefer: Jenny Kärrholm, Jonas Bergström

Diarienr: SBU 2023/33
Sidan uppdaterad