Denna publikation publicerades för mer än två år sedan. Kunskapsläget kan ha förändrats.

Siponimod for the treatment of adult patients with secondary progressive multiple sclerosis (SPMS) with active disease evidenced by relapses or imaging features of inflammatory activity

Europeiska HTA

Det Europeiska HTA-nätverket EUnetHTA, med syfte att skapa ett hållbart system för kunskaps­utbyte och främja god praxis i använd­ningen av HTA-metoder och processer i Europa. Nätverket stöds av EU Kommis­sionen och sam­arbetar kring att utveckla till­för­litlig, aktuell, öppen och över­förbar infor­ma­tion mellan de euro­peiska del­tagar­länderna.

Lästid: mindre än en minut Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

Den här rapporten är framtagen av det Europeiska HTA-nätverket, EUnetHTA.

Klicka här för att komma till rapporten på EUnetHTA:s webbplats

Publicerad: 2020-02-13
Sidan publicerad