Endometrios – SBU har tagit fram det vetenskapliga underlaget som ligger till grund för Socialstyrelsens nationella riktlinjer