Två rapporter om behandling och rehabilitering av långvarig smärta

SBU fick år 2019 från regeringen två uppdrag om utvärdering av behandling vid långvariga smärttillstånd. Ett uppdrag handlade om komplexa behandlingar vid långvarig smärta, det vill säga behandlingsprogram som innehåller flera och samordnade insatser som tillsammans förväntas förbättra hälsa och livskvalitet för personer med långvarig smärta. Det andra uppdraget handlade om behandling och rehabilitering vid fibromyalgi, ett långvarigt tillstånd som karakteriseras av utbredd smärta och trötthet och som oftast drabbar kvinnor.

SBU har publicerat utvärderingsrapporterna Multimodala och interdisciplinära behandlingar vid långvarig smärta och Behandling och rehabilitering vid fibromyalgi. 

Länkar till rapporterna: