Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Riskbedömningar inom psykiatrin – kan våld i samhället förutsägas?

Lästid: mindre än en minut Publicerad: Publikationstyp:

SBU Utvärderar

En systematisk översikt av det vetenskapliga underlaget för positiva och negativa effekter på hälsa, socialt liv eller funktionstillstånd för en metod eller insats. Beroende på frågans art kan rapporten även innehålla analyser av ekonomiska, etiska och sociala aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet och rapporten granskas av oberoende experter. Rapportens slutsatser fastställs av SBU:s nämnd.

Syfte

Ta fram ett kunskapsöversikt av de metoder som används för att bedöma risken för att en patient inom psykiatrin skall utöva våld i samhället.

Metod

Systematisk litteraturöversikt.

Citera denna SBU-rapport: SBU. Riskbedömningar inom psykiatrin - kan våld i samhället förutsägas?. En systematisk litteraturöversikt. Stockholm: Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU); 2005. SBU-rapport nr 175. ISBN 91-85413-03-8.

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Martin Grann (ordförande)
  • Niklas Långström
  • Jenny Yourstone
  • Ingrid Freij
  • Gunnar Kullgren
  • Anders Forsman
  • Helena Silfverhielm

SBU

  • Nina Rehnqvist (projektledare)
  • Agneta Pettersson (biträdande projektledare)
  • Ingrid Håkanson (projektassistent)
Sidan publicerad