Kateterburen ablationsbehandling vid förmaksflimmer

SBU Alert-rapport nr 2005-02 har uppdaterats. Rapporten finns att ladda ner i pdf-format från denna sida, där även uppdateringen är tillgänglig.

Sidan uppdaterad