Denna publikation publicerades för mer än 5 år sedan. Kunskapen kan ha förändrats genom att ny forskning tillkommit och att den visar på andra resultat. Det är dock mindre troligt att resultat med starkt vetenskapligt stöd förändras, även om nya studier tillkommer.

Kartläggning av interventioner samt risk- och skyddsfaktorer vid våld mot äktenskapsinvandrade eller papperslösa kvinnor

Denna kartläggning är en beskrivning av forskningsläget kring utvärderade insatser för våldsutsatta kvinnor som har flyttat till ett nytt land på grund av äktenskapsinvandring eller som befinner sig i landet som papperslösa flyktingar.

Lästid: ca 1 min Publicerad: Publikationstyp:
Dela:

SBU Utvärderar

En systematisk översikt av det vetenskapliga underlaget för positiva och negativa effekter på hälsa, socialt liv eller funktionstillstånd för en metod eller insats. Beroende på frågans art kan rapporten även innehålla analyser av ekonomiska, etiska och sociala aspekter. Ämnessakkunniga deltar i arbetet och rapporten granskas av oberoende experter. Rapportens slutsatser fastställs av SBU:s nämnd.

Denna publikation är ursprungligen publicerad av Socialstyrelsen. I och med SBU:s utvidgade uppdrag från 1 juli 2015 tar SBU över uppgiften från Socialstyrelsen att även utvärdera det vetenskapliga stödet inom socialtjänsten.

Sammanfattning

Denna kartläggning visar att det inte finns några utvärderade interventioner för våldsutsatta kvinnor som har flyttat till ett nytt land på grund av äktenskaps­invandring eller som befinner sig i landet som papperslösa flyktingar. Det fanns heller inga studier som undersöker risk- och skyddsfaktorer kopplade till våldsutsatthet hos dessa grupper av utländska kvinnor. I denna rapport beskrivs sökprocessen och kortfattat vilka studier som vi hittade i sökprocessen och som angränsade till studiens syfte.

Kvinnor som har äktenskapinvandrat och som lever under den så kallade tvåårsregeln och kvinnor som lever som papperslösa flyktingar har på grund av sin utsatta situation en ökad risk att utsättas för våld samtidigt som de har en minskad möjlighet att få hjälp och skydd. Papperslösa flyktingar saknar helt rättssäkerhet eftersom de riskerar att utvisas ur landet om de anmäler våld. Även kvinnor som har äktenskapsinvandrat riskerar att utvisas om de anmäler våld som har begåtts av den partner de lever med. Det finns ett stort behov av forskning när det gäller våldsutsatthet hos dessa kvinnor, bland annat om risk- och skyddsfaktorer, samt om effekter av behandlande och förebyggande interventioner.

Sidan publicerad