Postcovid och andra postinfektiösa tillstånd

Det primära syftet är att kartlägga vilken forskning det finns om behandling och rehabilitering för postcovid andra postinfektiösa tillstånd. 

Lästid: ca 1 min Publikationstyp:

Pågående projekt

SBU granskar aktuell och välgjord forskning och tar reda på vilken effekt olika insatser har, om det finns några risker eller etiska problem och vad som gör mest nytta för pengarna inom områdena hälso- och sjukvård, tandvård, socialtjänst, funktionstillstånd- och funktionshinder samt arbetsmiljö.

Beräknad publicering: Kvartal 3, 2024 Diarienr: SBU 2023/442

Bakgrund

SBU har av regeringen fått i uppdrag att genomföra en kunskapssammanställning inom området postcovid och andra postinfektiösa tillstånd. I uppdraget ingår även att identifiera behoven av ytterligare vetenskaplig kunskap inom området. Kunskapsställningen ska tas fram i samverkan med Socialstyrelsen som har fått i uppdrag att ta fram ett samlat nationellt kunskapsstöd inom området. Postcovid är en multisystemsjukdom som kan påverka olika organ och ge upphov till en rad olika symtom och följdsjukdomar. Symtombilden för postcovidpatienter är ibland närliggande andra postinfektiösa syndrom som symtom efter svår influensa, sepsis, kroniskt trötthetssyndrom (ME/CFS), postintensivvårdsyndrom och Pediatric Acute-onset Neurpsychatric Syndrome (PANS/PANDAS) med flera. Symtombilderna är oftast komplexa och kan kräva multiprofessionella insatser. I samråd med Socialstyrelsen kommer SBU ta fram en kunskapssammanställning som rör forskning om behandling och rehabilitering. 

 

 

Projektgrupp

Sakkunniga

 • Mats Martinell, specialist i allmänmedicin
 • Marika Möller, neuropsykolog, docent
 • Marcus Ståhlberg, kardiolog, docent
 • Per Åkesson, specialistläkare infektion, docent

Från SBU

 • Per Lytsy, projektledare
 • Karin Wilbe Ramsay, biträdande projektledare
 • Jessica Dagerhamn, projektdeltagare
 • Laura Lintamo, projektdeltagare
 • Klas Moberg, informationsspecialist
 • Emma Wernersson, projektadministratör
 • Pernilla Östlund, projektansvarig chef 
Sidan uppdaterad