Mätmetoder för prioriterade utfall gällande provocerad vulvodyni (vestibulit)

Under 2023 publicerade SBU en rapport där prioriterade utfall för forskningsstudier inom provocerad vulvodyni togs fram. I detta projekt utvärderas mätegenskaperna för de bedömningsinstrument som mäter dessa prioriterade utfall.

Lästid: ca 1 min Publikationstyp:

SBU Bereder

Beredning av frågor för andra myndigheters eller uppdragsgivares verksamhet eller beslut, exempelvis till nationella riktlinjer. Vetenskapligt kunskapsunderlag tas fram av medarbetare på SBU i samarbete med ämnessakkunniga. Arbetsprocessen för att ta fram underlaget varierar beroende på frågeställning och behov.

Beräknad publicering: Kvartal 4, 2024 Diarienr: SBU 2023/304

Projektgrupp

Sakkunniga

  • Nina Bohm-Starke, docent, gynekolog, överläkare, Kvinnokliniken Danderyds sjukhus/Karolinska Institutet
  • Caroline Pukall, professor, psykolog, sexolog, Queen’s University Kanada
  • Susanna Kempe, patientsakkunnig, barnmorska
  • Petter Gustavsson, professor psykologi, Karolinska Institutet

Från SBU

  • Christel Hellberg, projektledare
  • Marie Österberg, projektledare
  • Maria Ahlberg, projektadministratör
  • Ann Kristine Jonsson, informationsspecialist

Rapporten från 2023: Prioriterade utfall för behandlingsstudier gällande provocerad vulvodyni (vestibulit)

Sidan uppdaterad